Jak można zamówic dodatkowe akty zgonu?

Gdy upłyneło sporo czasu od wypadku śmierci która nastąpiła w stanie New Jersey i chcemy otrzymać dodatkowe akty zgonu można je zamówic bezposrednio z biura Vital Statistics w Trenton. Aby to zrobić trzeba:
• Wypełnić aplikację
• Załączyć kopię dokumentu potwierdzającego kim jesteśmy *
• Odpowiednią opłatę
• Dokumenty potwierdzające nasze pokrewieństwo ze zmarłym.
Jaki jest koszt?
Nie można wysyłac pieniędzy tylko musi byc czek lub Money Order wypisany na: Treasurer, State of New Jersey
Pierwsza kopia i odnalezienie dokumentu kosztuje $25 i każda dodatkowa kopia kosztuje $2 czyli jeżeli chcemy 5 aktów to wysyłamy $25 (1) + $8 (4x$2)= $33
Wszystko wysyłamy do:
New Jersey Department of Health
Vital Statistics and Registry
P.O. Box 370
Trenton, NJ 08625-0370
Jeżeli śmierć nastąpiła w innym stanie to musimy się skontaktować z Vital Satistics w danym stanie.
Akceptowane formy identyfikacji to
• Prawo jazdy ze zdjęciem i obecnym adresem lub
• Prawo jazdy bez zdjęcia i kopia alternatywnego dokumentu z obecnym adresem lub
• Dwa alternatywne dokumenty w tym jeden musi mieć aktualny adres
Alternatywnymi dokumetami mogą być
• Rejestracja samochodu
• Kartka z ubezpieczenia samochodu,
• Paszport
• Zielona karta,
• Rejestracja do głosowania
• ID szkolne
• Kopia rozliczenia podatkowego
• Kopia wyciągu z banku.
Prosze NIE wysyłać orginałów tylko kopie.
Link do formy

Click to access reg-27.pdf

By izabelafuneralservice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s