Namaszczenie chorych NIE jest dla zmarłych!

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana.  A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”. (List Jakuba 5,14-15)

Piątym sakrementem z siedmiu sakramentów świętych jest sakrament namaszczenia chorych.  Sakrament ten wbrew opinion NIE jest sakramentem przeznaczonym tylko dla umierających.  Sakramentu tego własnie NIE udziela sie osobom zmarłym.  Sakrament ten ma przynieść choremu ulegę w cierpieniu czy uzdrowienie, podaje się go osobom zagrożonym śmiercią, osobom w podeszłym wieku, osobom oczekującym na poważną operację, nieprzytomnym którzy wcześniej prosili o ten sakrament lub by o niego poprosili.  Jeżeli chory nie może się spowiadać, sakrament namaszczenia swoją mocą ma moc odpuszczenia grzechów jeżeli chory pragnie dostąpić przebaczenia. Namaszczenie specjalnym olejem czoła i dłoni dokonuje kaplan modląc się: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen”.  Sakrament ten można przyjować wielokrotnie jeżeli stan zdrowia się pogarsza.  Komunia św. podawana chorym w obliczu śmierci nazwana jest Wiatyk (od jezyka łacinskiego via – droga). Komunia ta jest pokarmem na drogę do nieba.  Tradycyjnie gdy kapłan miał przyjść do chorego przytowywano stół nakryty białym obrusem, a na stole stały zapalone świeczki, krzyż, woda święcona i kropidło gdyż ten stół stawał się ołtarzem na oleje i Ciało Pańskie.  Gdy osoba jest wierząca nie powinno sie odwlekać z sakrementem, sakrament ten NIE jest zwiastunem śmierci ale własnie umocnieniem i udzieleniem łaski zdrowia dla duszy i ciała chorego człowieka.

By izabelafuneralservice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s