Czy ja mogę decydować o pochówku mojej siostry jak mam Power of Attorney?

Jeżeli siostra ma męża, dzieci, rodziców to oni maja pierwszeństwo do pochowku wedlug lini pokrewieństwa.  Dokument Power of Attorney traci ważność w momencie gdy osoba która nam go dała umiera, bo dokument ten służy do reprezentowania nas za życia.  Niestety po śmierci tej osoby nie mamy juz prawa do dysponowania kontami i wystepowaniu w imieniu tej osoby.  Radze zasięgnąć rady
prawnej w tej kwesti, bo niestety miałam już parę przypadków kiedy osoby z POA nie mogły przejąć kontroli nad pogrzebem, ani nie mogły wybrać pieniędzy z konta po śmierci tej osoby.  Jeżeli chcemy mieć pewność że dana osoba zajmie się naszym pochówkiem, a nie jest to osoba w lini pokrewieństwa to zamiast POA, należy w testamencie wybrać sobie Funeral Agent.  Prosze też zasięgnąć
informacji w bankach, bo można naznaczyć spadkobieracę na naszych kontach po śmierci czyli  „POD” (Payable on death).  Osoba tak naznaczona na naszym koncie może wybrać pieniądze tylko po naszej śmierci przynosząc nasz akt zgonu

By izabelafuneralservice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s