Podaruj komuś życie

“Nie bierz swoich organów do nieba…
Niebo wie, że je potrzebujemy tutaj.”

Miesiąc kwiecień jest Narodowym Miesiacem Donacji Organów. Jak prawdziwe jest powiedzenie „syty głodnego nie zrozumie” gdy chodzi o donację organów. W Ameryce codziennie umiera około 18 osób oczekujących na przeszczep organów, dla niektórych jest to dziecko, dla innych matka czy ojciec. Co 10 minut ktoś jest dopisywany do listy potrzebujących. Czy możemy sobie wyobrazić życie takich ludzi, którzy codziennie rano budzą się z nadzieją, że dostana organ, ze dostaną drugą szansę na życie, że może dzisiaj będzie ten dzień? Każdy oczekujący na liście wie, że to jest już dla nich wyrok śmierci jeżeli nie dostaną organu w czasie. Czy możemy sobie wyobrazić matkę dziecka które powoli umiera? Myśle, że powinniśmy inaczej podejść do tego tematu. Kiedy pobierane są organy, ciała zmarłych są traktowane z pełnym szacunkiem, w warunkach szpitalnych i w niczym nie przeszkadza to żeby mieć wystawienie ciała podczas pogrzebu, jest to dla nas więcej pracy żeby takie ciało przygotować, ale to jest nic w porównaniu z podarowaniem komuś życia. Tylko w NJ we wrześniu na liście oczekujących było 68 osób co czekało na serce, 4029 na nerkę, 60 na trzustkę, 519 na wątrobę, 36 na płuca. Jedna osoba jako donor może uratować życie 8 osobom i pomóc aż 50 zmienić życie na lepsze. Często słyszę, że ludzie nie chcą być dawcą organów bo jak coś się stanie to nikt nie będzie ich ratować. To jest bzdura! Każdego lekarza zadaniem jest ratowanie człowieka a nie patrzenie do portfela czy jest dawcą, lekarze będą ratować do samego końca bo gdyby nie to mogliby stracić licencję, a przecież to jest ich zawód.  Oprócz głównych organów ludzie czekają na skóre, jelita, kości, rogówki. Nawet w 2001 roku nasz Papież Jan Pawel II powiedział „Należy zaszczepić w sercach ludzi, zwłaszcza młodych, szczere i głębokie przekonanie, że świat potrzebuje braterskiej miłości, której wyrazem może być decyzja o darowaniu narządów.” Podarowanie komuś organu jest pieknym darem i gestem heroicznym.

ms pumps

By izabelafuneralservice

Jak odmawiać różaniec

„Różaniec odmawiany powoli i rozważany – w rodzinie, grupie czy osobiście – stopniowo przybliży was do uczuć Jezusa Chrystusa i Jego Matki, przywołując wszystkie wydarzenia będące kluczem do naszego zbawienia. „ Jan Paweł II

Różaniec podzielony jest na 4 części, a każda część składa się z 5 tajemnic (czyli jest w sumie 20 tajemnic). Po rozważaniu każdej tajemnicy odmawiamy „dziesiątke różańca”. Odmawiając różaniec rozważamy najważniejsze wydarzenia opisane w Ewangeliach, z życia Jezusa i Jego matki Maryi. Bardzo często różaniec odmawiany w jakiejś intencji, gdyż ta modlitwa wzmacnia duchowo wiele osób.   Tajemnice powinno się odmawiać następująco:

poniedziałek (tajemnice radosne) wtorek (tajemnice bolesne)
środa (tajemnice chwalebne)
czwartek (tajemnice światła)
piątek (tajemnice bolesne)
sobota (tajemnice radosne)
niedziela (tajemnice chwalebne)

Część pierwsza — tajemnice radosne
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Nawiedzenie świętej Elżbiety
Narodzenie Jezusa
Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Odnalezienie Jezusa w świątyni

Część druga — tajemnice światła
Chrzest Jezusa w Jordanie
Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia
Przemienienie Pańskie na górze Tabor
Ustanowienie Eucharystii

Część trzecia — tajemnice bolesne
Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
Biczowanie Jezusa
Cierniem ukoronowanie Jezusa
Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Część czwarta — tajemnice chwalebne
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
Wniebowstąpienie Chrystusa
Zesłanie Ducha Świętego
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

  1. Robimy znak krzyża (W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen)
  2. Na krzyzyku odmawiamy Skład Apostolski (Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba iziemi. i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego; Święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie; grzechów odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny. Amen.)
  3. Ojcze nasz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdzˇ królestwo Twoje; bądzˇ wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódzˇ nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
  4. 3 razy Zdrowaś Mario na każdym z paciorków. (Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.)
  5. Chwała Ojcu (Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen) i Modlitwa Fatimska (O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy, broń od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze, szczególnie te, które najwięcej potrzebują Twojego miłosierdzia)
  6. Wymieniamy tajemnice i zaczynamy pierwsza dziesiatke

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10 razy) na kazdym z paciorkow, Chwała Ojcu; Modlitwa Fatimska

Powtarzamy wszystkie te kroki przez kolejne tajemnice. Na zakonczenie odmawia sie Pod Twoją obronę (Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj,swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.) oraz mozna dodac Wieczny Odpoczynek

rosary

By izabelafuneralservice