Jak odmawiać różaniec

„Różaniec odmawiany powoli i rozważany – w rodzinie, grupie czy osobiście – stopniowo przybliży was do uczuć Jezusa Chrystusa i Jego Matki, przywołując wszystkie wydarzenia będące kluczem do naszego zbawienia. „ Jan Paweł II

Różaniec podzielony jest na 4 części, a każda część składa się z 5 tajemnic (czyli jest w sumie 20 tajemnic). Po rozważaniu każdej tajemnicy odmawiamy „dziesiątke różańca”. Odmawiając różaniec rozważamy najważniejsze wydarzenia opisane w Ewangeliach, z życia Jezusa i Jego matki Maryi. Bardzo często różaniec odmawiany w jakiejś intencji, gdyż ta modlitwa wzmacnia duchowo wiele osób.   Tajemnice powinno się odmawiać następująco:

poniedziałek (tajemnice radosne) wtorek (tajemnice bolesne)
środa (tajemnice chwalebne)
czwartek (tajemnice światła)
piątek (tajemnice bolesne)
sobota (tajemnice radosne)
niedziela (tajemnice chwalebne)

Część pierwsza — tajemnice radosne
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Nawiedzenie świętej Elżbiety
Narodzenie Jezusa
Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Odnalezienie Jezusa w świątyni

Część druga — tajemnice światła
Chrzest Jezusa w Jordanie
Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia
Przemienienie Pańskie na górze Tabor
Ustanowienie Eucharystii

Część trzecia — tajemnice bolesne
Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
Biczowanie Jezusa
Cierniem ukoronowanie Jezusa
Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Część czwarta — tajemnice chwalebne
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
Wniebowstąpienie Chrystusa
Zesłanie Ducha Świętego
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

  1. Robimy znak krzyża (W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen)
  2. Na krzyzyku odmawiamy Skład Apostolski (Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba iziemi. i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego; Święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie; grzechów odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny. Amen.)
  3. Ojcze nasz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdzˇ królestwo Twoje; bądzˇ wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódzˇ nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
  4. 3 razy Zdrowaś Mario na każdym z paciorków. (Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.)
  5. Chwała Ojcu (Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen) i Modlitwa Fatimska (O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy, broń od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze, szczególnie te, które najwięcej potrzebują Twojego miłosierdzia)
  6. Wymieniamy tajemnice i zaczynamy pierwsza dziesiatke

Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo (10 razy) na kazdym z paciorkow, Chwała Ojcu; Modlitwa Fatimska

Powtarzamy wszystkie te kroki przez kolejne tajemnice. Na zakonczenie odmawia sie Pod Twoją obronę (Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj,swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.) oraz mozna dodac Wieczny Odpoczynek

rosary

By izabelafuneralservice

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s